Årsmöte 2019

Årsmötesprotokoll för 2019 är nu godkänt. 

Tack alla medlemmar för ert tålamod och förståelse för hur vi har varit tvungna att hålla årsstämman för 2019 års verksamhetsår. Årsmtesprotokollet är här redovisat. 

Handlingar inför årsmötet 2020:
Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2019.pdf
Kallelse och dagordning 2020.pdf
Motion 1.pdf

LFF Balansrapport Bokslut 201912.pdf
LFF Resultatrapport Bokslut 201912 (4).pdf
Revisionsberättelse 2019.pdf

Gamla handlingar  kan ni läsa om här:
Dagordning 2019
Balansrapport 2018
Resultatrapport 2018
Revisionsberättelse 2018
Dagordning 2018
Balansrapport 2017
Resultatrapport 2017
Dagordning 2015
Balansrapport 2016
Resultatraport 2016
Budget 2017
Dagordning för årsmöte 2017
Revisionsberättelse 2016