Bo och bygga

Planprogram

Våren 2010 tog Österåkers kommun fram ett planprogram för Ljusterö. Planprogrammet är ett långsiktigt, strategiskt dokument som ska ligga till grund för Ljusterös mark- och vattenanvändning på både kort och lång sikt.

Vatten och avlopp

Ett begränsat område på Södra Ljusterö vid Linanäs är anslutet till kommunal vattenförsörjning via en sjöledning från Skärgårdsstad på fastlandet. På övriga delar av ön sker vattenförsörjningen via gemensamhets- eller enskilda anläggningar. 

I Linanäs samt i Mellansjö finns det reningsverk för avloppsvattnet dit fastigheter kring dessa områden är anslutna. På övriga delar av ön är det enskilda avloppsanläggningar.

Flerbostadsområden

Vid Ljusterö torg finns en bostadsrättsförening med 10 st 2-våningshus med totalt 52 lägenheter.

Vid Västra Lagnö finns Roslagens Pärla med 11 st lägenheter fördelade på olika typer av hus.

Ljusterö Skärgårdsby växer så det knakar. Här blandas en mängd olika typer av bostäder i flera olika bostadsrättsföreningar. Planen är att här skall det bo ca 800 personer.

I Linanäs finns två bostadsrättsföreningar. Brf Linaby som började byggas 2018 och slutfördes 2021 där alla hus är inflyttade och klara. Brf Skeppskrogen som ersatts Jalles gamla pizzeria med samma namn. Här finns 12 st lägenheter med sjöutsikt.

Ut mot Noret ligger Dannebovägen där gamla skolan omvandlats till bostadsrätter.