Bo och bygga

Planprogram

Våren 2010 tog Österåkers kommun fram ett planprogram för Ljusterö. Planprogrammet är ett långsiktigt, strategiskt dokument som ska ligga till grund för Ljusterös mark- och vattenanvändning på både kort och lång sikt.

Vatten och avlopp

Ett begränsat område på Södra Ljusterö vid Linanäs är anslutet till kommunal vattenförsörjning via en sjöledning från Skärgårdsstad på fastlandet. På övriga delar av ön sker vattenförsörjningen via gemensamhets- eller enskilda anläggningar. 

I Linanäs samt i Mellansjö finns det reningsverk för avloppsvattnet dit fastigheter kring dessa områden är anslutna. På övriga delar av ön är det enskilda avloppsanläggningar.

Flerbostadsområden

Vid Ljusterö torg finns en bostadsrättsförening med 10 st 2-våningshus med totalt 52 lägenheter.

Vid Västra Lagnö finns Roslagens Pärla med 11 st lägenheter fördelade på olika typer av hus.