Medlemskap i LFF

Medlemskap i föreningen innebär bla att:

Ditt företag presenteras på Ljusterös egen hemsida www.ljustero.se i Företagskatalogen med kontaktinformation, verksamhetsbeskrivning, bild, kartlänk och länk till din egen hemsida.

Ditt företag presenteras med namn, kontaktinformation och verksamhetsbeskrivning i Företagarföreningens katalog som delas ut till alla brevlådor på Ljusterö under maj månad. Katalogen finns också för avhämtning i de brevlådor som finns uppsatta tillsammans med en kartskylt vid Färjekiosken, Åsättra brygga och Linanäs brygga. Det finns även möjlighet att annonsera i katalogen.

Ditt företag presenteras med namn, telefonnummer och webbadress på Ljusterökartan som ges ut vartannat år. Det finns även möjlighet att annonsera på kartan.

Ditt företag har möjlighet att köpa en skyltplats på den stora informations- och välkommenskylten vid färjeläget i Östanå.

Ditt företag finns med på reklam-tv’n på Tempo med logga.

Ditt företag stödjer LFFs långsiktiga arbete för Ljusterös utveckling. Föreningen har bidragit med tätare buss- och färjeturer, bredbandsmöjligheter. För närvarande (läs 2020) arbetar LFF för ytterligare tätare buss- och färjeturer, fler gång- och cykelbanor på ön. Som medlem kan ditt företag även påverka inriktningen på detta arbete.

Ditt företag stödjer det kontinuerliga arbetet med att uppdatera och utveckla Ljusterös egen hemsida www.ljustero.se till forum där väsentlig information om vad som händer på Ljusterö tillgänglig. Som LFF-medlem har man även möjlighet att annonsera på webbsidan till ett rabatterat pris.

Ditt företag får ett naturligt kontaktnät med många andra Ljusteröföretag. Förutom årsmötet, dit alla medlemmar är välkomna, ordnar LFF kontinuerligt träffar samt sammankomster för kompetensutveckling. På årsmötet har alla nya medlemmar möjlighet att presentera sig för årsmötesdeltagarna.

Ditt företag hålls kontinuerligt informerad om föreningens verksamhet.

Bli medlem
Ljusterö Företagarförening är ideell och opolitisk. Vi är fn ca 100 medlemmar som representerar olika branscher. Årsavgiften är 700 kr per år. Här är våra stadgar.

Vill du bli medlem kan du kontakta LFFs ordförande
Wiveca Frisell på telefon 070-710 52 52 eller mejl wiveca.frisell@smh.se

Välkommen att höra av dig!