Välkommen till Ljusterö skola!

Ljusterö skola ligger mittemot kyrkan på norra delen av ön. Skolan och fritidshemmet kompletterar varandra och det finns en helhetssyn kring varje elev, varje dag, hela dagen.
Ljusterö skola är en trygg skärgårdsskola med lite drygt 115 elever från förskoleklass till årskurs 9.
På vår skola har vi:
Årskursblandade temadagar
Gemensamma kulturprojekt
Skidresa till Romme
Tillgång till lärplattor för eleverna för att skapa en kreativ och innovativ lärandemiljö
Samarbetat i ett forskningsprojekt med universitetet, där lärarna utvecklat en kommunikationsteknik tillsammans med eleverna.
Genom samarbete med idrottslyftet kunnat erbjuda eleverna att prova på paddling, ridning, golf och andra idrottsaktiviteter.
Ljusterö bibliotek i direkt anslutning till våra lokaler på Ljusterö
Gott samarbete med Ljusterö IS, kyrkan, föreningar, och olika företag.
Möjlighet till simundervisning i en närliggande insjö.

Mer info http://www.osteraker.se/ljusteroskola/