Avfallshantering

Avfall och återvinning  

Återvinningsstation

På Ljusterö finns det två stycken återvinningsstationer. En finns placerad på Södra Ljusterö vid Granliden (Linanäsvägen mot Linanäs), den andra finns uppe vid färjeläget. Stationerna är likvärdiga med behållare plast, papper, metall, tidningar och glas. I Lillström finns också en station för tömning av tidningspapper.

Farligt avfall

På parkeringen vid grillkiosken vid Ljusterö färjeläge finns en miljöstation där farligt avfall kan lämnas. Fråga efter nyckel i kiosken.

Grovavfall

Du kan beställa hämtning av grovavfall i stortsäck, container eller mindre kollin. Hämtningen beställer du hos Roslagsvatten på tfn 08 – 540 835 40. Du kan också utan kostnad lämna sorterat grovavfall på Brännbackens återvinningscentral. Läs mer på Roslagsvattens webbsida.

Grovavfall kan även lämnas av privatpersoner vid Brännbackens återvinningsstation längs väg 276 till Åkersberga. För företag är det avgift för hanteringen.  

Sophantering och hushållsavfall

Sedan 2012 har det införts stora förändringar, en flexibel avfallshantering där du som kund betalar för det du utnyttjar. Förändringarna gäller både permanent- och fritidsboende. Du kan också besöka Roslagsvattens hemsida för mer info.