Ljusterö – Kulla församling

Kontaktuppgifter
Ljusterö-Kulla församling
Exp.Tel: 08-540 845 52 (säkrast onsdag och fredag)

Församlingens nya webbplats
Nu finns allt samlat på ett ställe. Även om vi har fler webbsidor så är det bästa att besöka den nya hemsidan.
Adressen är www.ljustero-kullaforsamling.se.

Församlingens nya kantor
Kyrkans kantor, som har hand om musikverksamheten, heter Erik Tagenborg och finns på telefon 08-540 845 49 eller e-post erik.tegenborg@svenskakyrkan.se
Ljusterökören är församlingens kyrkokör. Nya sångare är välkomna!  För mer information, se LjusteröKörens webbplats

Ljusterö-Kulla församling
breder ut sig på båda sidor om farleden som går norrut från Saxarfjärden. Ljusterödelen av församlingen innefattar, förutom själva Ljusterö, även ett flertal öar i mellanskärgården, där Ingmarsö och Husarö har en bofast befolkning. Roslags-Kulladelen av församlingen ligger på fastlandet och har flera kulturhistoriskt intressanta platser, såsom Östanå slott, Wira bruk och, inte minst, Roslags-Kulla kyrka. I församlingen finns två välbehållna historiskt intressanta och fina kyrkor.

Ljusterö-Kulla är den minsta församlingen i Stockholms stift. Den har flest medlemmar i förhållande till folkmängd och församlingens ekonomi är god.

Ljusterö kyrka
Redan på 1500-talet fanns på platsen för dagens kyrka ett kapell. I mitten på 1700-talet revs detta och ersattes av en åttkantig knuttimrad byggnad med fristående klockstapel. 1894 byggdes kyrkan om på ett originellt sätt då den äldre byggnaden delvis byggdes in i den nya kyrkobyggnaden. Då tillkom också tornet på kyrkan. Den nya kyrkan var också av trä och är försedd med utsirningar och ”snickarglädje”. Här finns mer information om kyrkan

Roslags-Kulla kyrka
invigdes 1706 efter att en äldre kyrka belägen på samma plats hade rivits. Bygget hade börjat på initiativ av slottsherren på Östanå, Greve Fabian Vrede. Det sägs att timret till kyrkan kom från Finland, vilket inte är omöjligt, eftersom smedjorna i Wira bruk förbrukade mycket timmer och Fabian Vrede ägde gårdar i Finland. Smederna i bruket har skänkt en av klockorna och också ljuskronan i kyrkan. Kyrkan är korsarmad och har en lökkupol. Kyrkans yttre panel tillkom 1728 och klockstapeln byggdes på 1750-talet. Roslags-Kulla kyrka representerar lantlig senbarock och är unik i Sverige genom sitt oförändrade skick. Här finns mer information om kyrkan